Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Chương 8 trang bị cho người học những hiểu biết về chiến lược định vị, tạo sự khác biệt và marketing-mix. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định vị, tạo sự khác biệt, chiến lược marketing-mix theo chu kỳ sống sản phẩm, chiến lược cạnh tranh theo vị thế thị trường của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.