Bài giảng Quản trị marketing: Giới thiệu học phần quản trị marketing - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Chương này giới thiệu đến người học một số thông tin về học phần Quản trị marketing như: Mục tiêu của học phần, các nội dung chính của học phần, tài liệu học tập, đánh giá kết quả học tập, lịch trình học tập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các thông tin chi tiết.