Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - ThS. Vũ Mạnh Cường

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực giúp người học nắm được các kiến thức về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực bao gồm khái niệm, mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu đến các bạn nội dung tiếp theo: phân tích công việc, hoạch định nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nhân viên, đánh giá hiệu quả làm việc cho nhân viên, chính sách tiền lương và cách tạo động lực làm việc cho nhân viên. Để nắm được những kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu về môn quản trị nguồn nhân lực, mời các bạn cùng tham khảo.