Bài giảng Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế: chương 3 – ĐH Thương mại

Chương 3 - Quảng cáo thương mại quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái quát về quảng cáo quốc tế, các quyết định cơ bản, chiến lược thông điệp quảng cáo quốc tế, kế hoạch phương tiện quảng cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.