Bài giảng Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế: chương 5 – ĐH Thương mại

Chương 5 - Xúc tiến bán hàng trong thương mại quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái quát về xúc tiến bán hàng trong thương mại quốc tế, các công cụ xúc tiến bán hàng trong thương mại quốc tế, các quyết định cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.