Bài giảng Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế: chương 7 – ĐH Thương mại

Chương 7 - Marketing trực tiếp và hội chợ - Triển lãm quốc tế. Chương này giúp người học hiểu rõ một số nội dung cơ bản về marketing trực tiếp và hội chợ - triển lãm quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.