Bài giảng Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế: chương 8 – ĐH Thương mại

Chương 8 - Marketing trực tiếp và hội chợ - Triển lãm quốc tế. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Xúc tiến thương mại vĩ mô, xúc tiến thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.