Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - Ths. Đinh Tiên Minh

Sau khi học xong chương 6 Hệ thống thanh tra, giám sát & đạo đức nghề nghiệp thuộc bài giảng thị trường chứng khoán, sinh viên sẽ hiểu các qui tắc và đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán nhằm có cái nhìn rõ hơn về nghề chứng khoán ở cả hai đối tượng là nhân viên môi giới và công ty chứng khoán.