Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 3: Cơ sở hạ tầng pháp lý của TMĐT" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề liên quan tới luật thương mại, vấn đề liên quan tới cá nhân, vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.