Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 4: Cơ sở mạng của thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng máy tính, trang mạng (website), cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.