Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 do ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu thị trường Thương mại điện tử, Các công nghệ sử dụng để phát triển TMĐT, Các bước triển khai Thương mại điện tử, Thuận lợi và khó khăn khi phát triển Thương mại điện tử ở Việt Nam.