Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 7: TMĐT giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thương mại điện tử B2C, các công cụ hỗ trợ khách hàng khi mua hàng trực tuyến, dịch vụ khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng.