Công nghệ Blockchain và lĩnh vực ngân hàng

Mục tiêu của bài viết này là để làm rõ Blockchain là gì, phân tích hoạt động của nó, thảo luận về một số trường hợp sử dụng trong ngành ngân hàng, những thách thức của nó, cũng như đưa ra kết luận.