Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 1

Phần 1 cuốn "Các công ty xuyên quốc gia hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm và sự hình thành các công ty xuyên quốc gia hiện đại, các loại hình công ty xuyên quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.