Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 2 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

Cuốn sách Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý giải thích các khái niệm tài chính quan trọng cho những nhà quản trị không chuyên về quản lý tài chính. Ngoài ra, cuốn sách còn giúp các bạn vận dụng thông tin và khái niệm tài chính một cách thông minh, chính xác để hoạch định và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 của cuốn sách giúp cho các bạn nắm được các khái niệm thẩm định quan trọng, cách lập ngân sách, cân đối và phân bổ tài chính phù hợp hay tìm hiểu các công cụ thiết thực ra quyết định quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.