Ebook Cẩm nang xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - Châu Phi: Phần 1

Cuốn sách Cẩm nang xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - Châu Phi: Phần 1 nhằm giúp doanh nghiệp tìm hiểu những tiềm năng về thị trường đồng thời tháo gỡ một phần những khó khăn, thách thức khi thâm nhập thị trường này như thiếu thông tin về thị trường, đối tác, khả năng thanh toán của các nhà nhập khẩu Châu Phi thấp, tình trạng lừa đảo, không tôn trọng hợp đồng vẫn diễn ra tại một số nước Tây và Trung Phi.... Mời các bạn cùng tham khảo.