Ebook Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Châu Âu (sách chuyên khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Châu Âu (sách chuyên khảo)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phương án xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Châu Âu giai đoạn 2010, nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Châu Âu,.... Mời các bạn cùng tham khảo.