Ebook Kết thúc bán hàng đòn quyết định: Phần 2

Phần 2 ebook gồm các chương: Nắm vững thủ thuật kết thúc, gấp đôi năng suất – Gấp đôi thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.