Ebook Nghệ thuật bán hàng cá nhân: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Nghệ thuật bán hàng cá nhân" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính thức trình bày chào bán: Khám phá nhu cầu khách hàng, thực hiện việc chào hàng, chào bán trong môi trường cạnh tranh và chào hàng cho loại khách hàng khó tính, khắc phục sự phản đối của khách hàng, khắc phục sự phản đối của khách hàng: Nghệ thuật ứng xử các loại phản đối chủ yếu, kết thúc bán và dịch vụ sau bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo