Ebook Quản lý vì tương lai những năm 1990 và sau đó (Tập 2): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý vì tương lai những năm 1990 và sau đó (Tập 2)", phần 2 trình bày các nội dung của phần "Tổ chức" bao gồm: Quản trị của các công ty, bốn bài học tiếp thị cho tương lai, công ty của ngày mai, hiệu quả của công ty, nghiên cứu và phát triển, xu hướng tiến tới những liên minh về tiến bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.