Ebook Thuần dưỡng những con hổ - IMF và cuộc khủng hoảng châu Á (sách tham khảo): Phần 1

Cuốn sách tham khảo "Thuần dưỡng những con hổ - IMF và cuộc khủng hoảng châu Á" tập trung phân tích những nguyên nhân gây khủng hoảng, vai trò và trách nhiệm của các thiết chế tài chính,... Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: IMF và Thái Lan, IMF và Indonesia, IMF và Hàn Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.