Ebook Thương mại quốc tế và an ninh lương thực (sách tham khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thương mại quốc tế và an ninh lương thực", phần 2 trình bày các nội dung: Lịch sử mậu dịch quốc tế, điều chỉnh cơ cấu, các thiết chế ảnh hưởng đến thương mại thế giới, hiệp định và công ước, các khối thương mại trong WTO. Mời các bạn cùng tham khảo.