Ebook Từ diễn đàn Siatơn - Toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Từ diễn đàn Siatơn - Toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới", phần 2 trình bày các nội dung: Phương Nam tiếp tục bị nghiền nát hơn nữa tại Siatơn, thương mại và an ninh lương thực, cuộc đấu tranh về văn hóa ở WTO, con đường phía trước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.