Ebook WTO Kinh doanh và tự vệ: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "WTO Kinh doanh và tự vệ" cung cấp cho người đọc toàn văn bài viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới; gia nhập WTO - Bước đi tất yếu, doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để nâng cao sức cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.