Ebook WTO Kinh doanh và tự vệ: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "WTO Kinh doanh và tự vệ", phần 2 trình bày các nội dung: Một số quy định của pháp luật và thủ tục pháp lý trong kinh doanh quốc tế, những nội dung cơ bản cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.