Ekook Sổ tay về phát triển thương mại và WTO (sách chuyên khảo): Phần 1

Cuốn sách "Sổ tay về phát triển thương mại và WTO (sách chuyên khảo)" gồm 8 phần với 55 chương cung cấp thông tin về các hiệp định của WTO về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, các vấn đề đằng sau biên giới, đưa ra những phân tích đối với các nước đang phát triển và đang trong quá trình gia nhập WTO và các hiệp định thương mại song phương khác. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.