Giải pháp hạn chế tín dụng đen ở Việt Nam

Tín dụng đen còn gọi là tín dụng phi chính thức, một dạng tín dụng hoạt động không qua hệ thống các tổ chức tín dụng chính thức. Thời gian qua, tín dụng phi chính thức có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế xã hội của một số địa phương. Bài viết tìm hiểu về thực trạng tín dụng đen ở nước ta trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế loại hình tín dụng này trong giai đoạn tới