Giáo trình Luật hành chính và tài phán hành chính Việt Nam: Phần 1

Giáo trình Luật hành chính và tài phán hành chính Việt Nam: Phần 1 trình bày những vấn đề khái quát chung về luật hành chính Việt Nam, nguồn của luật hành chính Việt Nam, quy phạm luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính, chủ thể của luật hành chính Việt Nam, cơ quan hành chính nhà nước - chủ thể cơ bản của luật hành chính Việt Nam, chế độ khen thưởng và kỉ luật đối với cán bộ công chức nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.