Hạn chế rủi ro trong kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại

Bài viết sẽ trình bày khái quát về thực trạng rủi ro trong hoạt động thẻ, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro của loại hình dịch vụ này