Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 2

Phần 2 tài liệu gồm các câu hỏi đáp còn lại liên quan đến chính tài liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Điều kiện gì để doanh nghiệp có dự án nông nghiệp được hỗ trợ cước phí vận tải, hay mức hỗ trợ cước phí vận tải là bao nhiêu và các câu hỏi tương tự đều được giải đáp trong Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sổ tay hỏi và đáp, mời các bạn cùng tham khảo.