• Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ" với các nội dung: pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật và quy định khác liên quan đến hệ thống sở hữu trí tuệ và thực thi; quản lý sở hữu trí tuệ; khả năng tiếp cận, tính bảo mật và sự tiện lợi trong sử dụng; nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; đào tạo...

   45 p fbu 27/05/2020 8 0

 • Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Ebook "Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ": Phần 1 bao gồm các nội dung kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; tại sao cần phải kiểm toán sở hữu trí tuệ; ai quản lý việc kiểm toán sở hữu trí tuệ; công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; kế hoạch, chiến lược và chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dữ liệu và công thức chung; các lĩnh...

   101 p fbu 27/05/2020 7 0

 • Bài giảng Kiểm toán nâng cao - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Bài giảng Kiểm toán nâng cao - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Mục tiêu chính của Đề cương bài giảng Kiểm toán nâng cao là Trình bày được các vấn đề cơ bản của kiểm toán tài chính, như: đối tượng, mục tiêu, phạm vi, khách thể chủ thể, bằng chứng kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế hoạch kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán,...

   70 p fbu 29/02/2020 26 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Bài giảng Kiểm toán căn bản - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Nội dung chính của Đề cương bài giảng Kiểm toán căn bản là: Những vấn đề cơ bản của kiểm toán, bản chất và chức năng của kiểm toán, phân loại kiểm toán, đối tượng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p fbu 29/02/2020 26 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 4: Gian lận và sai sót - Trọng yếu và rủi ro

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 4: Gian lận và sai sót - Trọng yếu và rủi ro

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 4: Gian lận và sai sót - Trọng yếu và rủi ro giúp người tham khảo nắm được gian lận, sai sót, trọng yếu, xét đoán, vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán, nắm được rủi ro kiểm toán, từng loại rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng đến từng loại rủi ro trong kiểm toán, cũng như mối quan hệ giữa trọng yếu và...

   28 p fbu 31/12/2019 45 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 3: Báo cáo kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 3: Báo cáo kiểm toán

  Sau khi tham khảo bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 3: Báo cáo kiểm toán sẽ giúp người tham khảo nắm được về khái niệm và sự cần thiết khách quan, chức năng, đối tượng, khách thể, các loại kiểm toán, quy trình và chuẩn mực kiểm toán.

   21 p fbu 31/12/2019 42 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 2: Các tổ chức và hoạt động của các tổ chức kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 2: Các tổ chức và hoạt động của các tổ chức kiểm toán

  Nhằm giúp giáo viên và các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 2: Các tổ chức và hoạt động của các tổ chức kiểm toán trình bày nội dung về tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức kiểm toán Nhà nước, tổ chức kiểm toán nội bộ, phân biệt kiểm toán báo cáo...

   20 p fbu 31/12/2019 47 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 5: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 5: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán

  Mục tiêu của Bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 5: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán là cung cấp những kiến thức về cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán từ đó thấy được sự ảnh hưởng của hai khái niệm này đến quá trình kiểm toán.

   22 p fbu 31/12/2019 30 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 6: Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 6: Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát

  Với mục tiêu cung cấp sự hiểu biết về hai khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát, hiểu được sự ảnh hưởng của hai khái niệm này đến quá trình kiểm toán hãy tham khảo bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 6: Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết hơn.

   19 p fbu 31/12/2019 37 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kiểm toán

  Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán trình bày nội dung về khái niệm kiểm toán, quá trình ra đời, phát triển và sự cần thiết khách quan của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, chức năng của kiểm toán, đối tượng và khách thể kiểm toán, các loại kiểm toán, quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm...

   21 p fbu 31/12/2019 40 0

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 7: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 7: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán

  Nhằm cung cấp những kiến thức về phương pháp kiểm toán, kỹ thuật chọn mẫu để kiểm toán viên vận dụng trong quá trình kiểm toán. Mời các bạn tham khảo bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 7: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán.

   26 p fbu 31/12/2019 36 0

 • Sự cần thiết trong việc xây dựng hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho kiểm toán ngân sách cấp huyện tại kiểm toán nhà nước

  Sự cần thiết trong việc xây dựng hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho kiểm toán ngân sách cấp huyện tại kiểm toán nhà nước

  Ngân sách địa phương (NSĐP) là bộ phận quan trọng của ngân sách nhà nước (NSNN) do các nhiệm vụ thu, chi ngân sách và các chính sách, chế độ của Nhà nước hầu hết được tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương. Theo quy định hiện hành của Luật NSNN, NSĐP gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã), trong đó...

   8 p fbu 30/10/2019 52 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số