• Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 1

  Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 1

  Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về định giá doanh nghiệp; các phương pháp định giá doanh nghiệp; cách tiếp cận giá trị doanh nghiệp; những vấn đề tài chính trong định giá doanh nghiệp; giá trị theo thời gian của tiền; tỷ suất sinh lời và rủi ro; chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham...

   57 p fbu 20/04/2022 19 0

 • Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 2

  Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về phương pháp giá trị tài sản; phương pháp định lượng Goodwill (lợi thế thương mại); phương pháp chiết khấu dòng tiền; phương pháp chiết khấu dòng tiền cổ tức; phương pháp so sánh; tổ chức công tác định giá doanh nghiệp; quy trình định giá doanh nghiệp;...

   75 p fbu 20/04/2022 17 0

 • Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm thuế

  Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm thuế

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tự học của sinh viên và để gắn kết giữa luật thuế với với thực tiễn, bộ môn Thuế – Khoa Tài Chính Nhà Nước đã tổ chức biên soạn tài liệu “Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế”. Tài liệu này hệ thống hóa bài tập, câu hỏi trắc nghiệm theo từng sắc thuế phổ biến ở Việt Nam giúp người đọc dễ theo dõi.

   112 p fbu 20/04/2022 14 1

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về phần mềm kế toán; mô hình hoạt động của phần mềm kế toán; hướng dẫn chung về phần mềm kế toán; phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán; kế toán vốn bằng tiền; thao tác phần hành kế toán vốn bằng tiền trên phần mềm kế toán; kế toán vật tư;... Mời các bạn cùng...

   80 p fbu 20/04/2022 12 0

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán máy: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán mua hàng và công nợ phải trả; kế toán bán hàng và công nợ phải thu; thao tác phần hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán; kế toán thuế; thao tác phần...

   101 p fbu 20/04/2022 12 0

 • Giáo trình Kế toán Quản trị doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Thị Hòa và TS. Trần Văn Dung (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Kế toán Quản trị doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Thị Hòa và TS. Trần Văn Dung (Đồng chủ biên)

  Giáo trình được tập thể các tác giả của Khoa Kế toán Kiểm toán Trường đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội và Các nhà khoa học thuộc Học viên tài chính biên soạn. Giáo trình gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán quản trị doanh nghiệp, kế toán quản trị các yếu tố cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán...

   293 p fbu 07/04/2022 14 0

 • Ebook Câu hỏi và bài tập Tổ chức công tác kế toán - TS. Trần Văn Dung

  Ebook Câu hỏi và bài tập Tổ chức công tác kế toán - TS. Trần Văn Dung

  Cuốn sách "Câu hỏi và bài tập Tổ chức công tác kế toán" gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Khái quát về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức thu nhận thông tin kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức hệ thống hóa, xử lý thông tin toán trong doanh nghiệp, tổ chức trình bày và cung cấp thông tin kế toán trong doanh nghiệp. Mời các...

   91 p fbu 07/04/2022 20 1

 • Ebook Câu hỏi và bài tập Kế toán quản trị

  Ebook Câu hỏi và bài tập Kế toán quản trị

  Cuốn "Câu hỏi và bài tập Kế toán quản trị" gòm có 6 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1: tổng quan về kế toán quản trị doanh nghiệp; chương 2: kế toán quản trị các yếu tố cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh; chương 3: kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; chương 4: định giá bán sản phẩm trong doanh...

   106 p fbu 07/04/2022 21 0

 • Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 1 - Tổng quan về môn học phân tích chi tiêu công

  Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 1 - Tổng quan về môn học phân tích chi tiêu công

  Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 1 - Tổng quan về môn học phân tích chi tiêu công cung cấp cho người học kiến thức về: Lý thuyết về hiệu quả chi tiêu công; kiến thức và khung khổ phân tích chi tiêu công vĩ mô và kiến thức và khung khổ phân tích chi tiêu công trong một số lĩnh vực cụ thể. Mời các bạn tham khảo!

   47 p fbu 28/02/2022 14 0

 • Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 2 - Quy mô chi tiêu công và hiệu quả phân bổ

  Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 2 - Quy mô chi tiêu công và hiệu quả phân bổ

  Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 2 - Quy mô chi tiêu công và hiệu quả phân bổ cung cấp cho người học kiến thức về: Quy mô chi tiêu công; hiệu quả phân bổ và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả phân bố. Mời các bạn tham khảo!

   33 p fbu 28/02/2022 12 0

 • Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 3 - Chi tiêu công và chính sách tài khóa bền vững

  Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 3 - Chi tiêu công và chính sách tài khóa bền vững

  Nội dung chính của bài giảng trình bày các nguồn thu của chi tiêu công; thâm hụt ns và hệ quả xử lý thâm hụt ns và nợ công và vấn đề lạm phát. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.

   48 p fbu 28/02/2022 12 1

 • Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 4 - Phân tích chi tiêu công trong phát triển kết cấu hạ tầng

  Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 4 - Phân tích chi tiêu công trong phát triển kết cấu hạ tầng

  Nội dung chính của bài giảng trình bày vai trò chi tiêu công trong pt kết cấu hạ tầng; phân tích chi phí – lợi ích trong chi tiêu KCHT và phân tích cross – countries trong chi tiêu KCHT. Mời các bạn tham khảo!

   45 p fbu 28/02/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số