• Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Chuyên đề 3 - Thuế tiêu thụ đặc biệt. Nội dung chủ yếu trong chuyên đề này gồm: Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, giá tính thuế, miễn và giảm thuế, điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p fbu 31/03/2018 76 1

 • Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 5: Thuế thu nhập cá nhân

  Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 5: Thuế thu nhập cá nhân

  Chuyên đề 5: Thuế thu nhập cá nhân. Chuyên đề này gồm có những nội dung chính sau: quy định chung; thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh; thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương; thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có các khoản thu nhập chịu thuế khác; thuế thu...

   123 p fbu 31/03/2018 66 1

 • Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Chuyên đề 4 trình bày thuế thu nhập doanh nghiệp. Nội dung chính trong bài gồm có: Đối tượng nộp thuế, phương pháp tính và căn cứ tính thuế, chi phí, thuế suất, nơi nộp thuế, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, ưu đãi thuế, hiệu lực thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p fbu 31/03/2018 81 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Mở đầu - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Mở đầu - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Tin học ứng dụng ngành kế toán" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng văn phòng. Tài liệu đề cương môn học sau đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về môn học.

   6 p fbu 31/03/2018 78 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán - Chương 2: Microsoft word 2010" trình bày các kiến thức về word basics, common tasks in word (Styles and Themes, formatting pictures, inserting clip art and pictures, text boxes and WordArt,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   204 p fbu 31/03/2018 84 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán - Chương 3: Microsoft powerpoint 2010" giới thiệu các ứng dụng của powerpoint 2010, các thao tác trên Slide, định dạng cho Slide, tạo hiệu ứng cho Slide, chạy Slide show, slide Master, các chức năng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p fbu 31/03/2018 97 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán - Chương 4: Microsoft excel" trình bày các nội dung: Giới thiệu Microsoft excel, thao tác với bảng tính, hàm trong excel, chèn các đối tượng vào bảng tính, in ấn, các chức năng khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p fbu 31/03/2018 68 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu trong chương này gồm: quy trình luân chuyển hàng hóa, các phương thức tiêu thụ; vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán mua bán hàng hóa; phương pháp tính giá hàng hóa, lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tồn kho.

   24 p fbu 24/06/2017 86 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 2 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 2 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 2 Kế toán tiền & các khoản tương đương tiền thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu chương này gồm các vấn đề sau: khái niệm, bản chất của tiền & các khoản tương đương tiền; kỹ năng hạch toán về tiền & các khoản tương đương tiền; kỹ thuật hạch toán các khoản tiền liên quan đến ngoại tệ.

   31 p fbu 24/06/2017 86 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 3 Kế toán mua bán hàng hoá thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu chương này gồm các vấn đề sau: quy trình luân chuyển hàng hóa, các phương thức tiêu thụ; vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán mua bán hàng hóa; phương pháp tính giá hàng hóa, lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tồn kho.

   64 p fbu 24/06/2017 99 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 5 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 5 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 5 Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: kế toán kinh doanh nhà hàng, kế toán kinh doanh khách sạn, kế toán kinh doanh du lịch.

   34 p fbu 24/06/2017 73 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 4 Kế toán xuất nhập khẩu thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu trong chương này gồm: khái niệm, nguyên tắc kế toán về xuất khẩu, các phương XNK; kế toán về các phương thức xuất nhập khẩu; các kỹ năng thực hành về chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo về kế toán XNK.

   56 p fbu 24/06/2017 90 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số