• Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản

    Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản

    Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kế toán nguồn vốn xây dựng, kế toán tại đơn vị chủ đầu tư, kế toán tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp.

     104 p fbu 30/09/2019 35 0

  • Bài giảng Kế toán thuế

    Bài giảng Kế toán thuế

    Bài giảng Kế toán thuế có mục tiêu chính là: Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán thuế trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao, lập được chứng từ kế toán thuế, sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.

     123 p fbu 30/09/2019 39 0

  • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

    Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

    Một số vấn đề chung về hệ thống thông tin kế toán, thiết lập thông tin cho hệ thống thông tin kế toán, hệ thống thông tin kế toán và chu trình kinh doanh,...là những nội dung chính mà "Đề cương bài giảng Hệ thống thông tin kế toán" dưới đây. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

     133 p fbu 30/09/2019 26 0

  • Bài giảng Tổ chức hoạch toán kế toán

    Bài giảng Tổ chức hoạch toán kế toán

    Bài giảng Tổ chức hoạch toán kế toán gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền, tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và thanh toán với người bán,...

     113 p fbu 30/09/2019 31 0

  • Bài giảng Thuế: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

    Bài giảng Thuế: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

    Nội dung chính của Bài giảng Thuế Chương 7 Các sắc thuế khác nêu đặc điểm, khái niệm và đối tượng nộp thuế của các loại thuế khác bao gồm các loại thuế sau: thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế bảo vệ môi trường.

     18 p fbu 22/03/2019 39 0

  • Bài giảng Nguyên lý kế toán - ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam (Chủ biên)

    Bài giảng Nguyên lý kế toán - ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam (Chủ biên)

    Bài giảng "Nguyên lý kế toán" giới thiệu đến các bạn những nội dung sự phát sinh, phát triển của hạch toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp tài khoản kế toán,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

     137 p fbu 30/01/2019 49 0

  • Bài giảng Thuế

    Bài giảng Thuế

    Bài giảng Thuế gồm có 7 chương nội dung được trình bày như sau: Những vấn đề chung về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,...

     120 p fbu 30/09/2018 72 0

  • Bài giảng Kế toán kho bạc

    Bài giảng Kế toán kho bạc

    Bài giảng Kế toán kho bạc cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán kho bạc nhà nước, kế toán ngân sách nhà nước, kế toán trái phiếu chính phủ, kế toán cho vay theo mục đích chỉ định, kế toán tiền gửi tại kho bạc nhà nước,...

     87 p fbu 30/09/2018 68 0

  • Bài giảng Kế toán ngân hàng

    Bài giảng Kế toán ngân hàng

    Bài giảng Kế toán ngân hàng được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán không dùng tiền mặt, kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư, kế toán nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng,...

     165 p fbu 30/09/2018 70 0

  • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 0 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

    Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 0 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

    Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 0: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các thông tin về mục tiêu của môn học, nội dung chính của môn học, các yêu cầu đối với sinh viên khi học môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     5 p fbu 30/09/2018 72 0

  • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

    Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

    Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tài chính và báo cáo tài chính; khái niệm, kết cấu, ý nghĩa của các báo cáo tài chính; các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của báo cáo tài chính, những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

     69 p fbu 30/09/2018 76 0

  • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

    Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

    Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của kế toán, các lĩnh vực kế toán, vai trò của kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     20 p fbu 30/09/2018 68 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số