• Bài giảng Thuế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Thuế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Thuế - Chương 1: Những vấn đề chung về thuế. Nội dung chương 1 gồm: Khái niệm, vai trò của thuế; các yếu tố cấu thành một sắc thuế; phân loại thuế; các tiêu thức xây dựng hệ thống thuế, chính sách thuế; tác động của chính sách thuế đến hoạt động kinh tế; hệ thống Thuế Việt Nam; lộ trình cải cách thuế Việt Nam.

   20 p fbu 22/03/2019 47 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Thuế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Chương 2 - Thuế xuất nhập khẩu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm và mục đích của thuế xuất nhập khẩu; đối tượng chịu thuế, nộp thuế xuất nhập khẩu; căn cứ và phương pháp tính thuế; kê khai thuế, thời hạn nộp thuế; miễn, giảm, hoàn thuế xuất nhập khẩu.

   19 p fbu 22/03/2019 55 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Thuế: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Chương 3 - Thuế tiêu thụ đặc biệt. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm và mục đích của thuế tiêu thụ đặc biệt; đối tượng chịu thuế, nộp thuế TTĐB; căn cứ và phương pháp tính thuế; kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế.

   19 p fbu 22/03/2019 55 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Thuế: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Chương 4 - Thuế giá trị gia tăng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và mục đích của thuế giá trị gia tăng; đối tượng chịu thuế, nộp thuế GTGT; căn cứ và phương pháp tính thuế; kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế.

   33 p fbu 22/03/2019 53 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Thuế: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Chương 5 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. Nội dung chính của chương này gồm: Khái niệm và mục đích của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế thu nhập DN; thuế suất thuế thu nhập DN; căn cứ và phương pháp tính thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p fbu 22/03/2019 58 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 6 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Thuế: Chương 6 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Chương 6 - Thuế thu nhập cá nhân. Nội dung chính trong chương anỳ gồm có: Khái niệm và mục đích của thuế thu nhập cá nhân; đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân; căn cứ và phương pháp tính thuế; đăng ký, kê khai, quyết toán, hoàn thuế; trách nhiệm thu nộp thuế.

   30 p fbu 22/03/2019 57 0

 • Mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính và chất lượng kiểm toán

  Mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính và chất lượng kiểm toán

  Mục tiêu nghiên cứu về chất lượng báo cáo tài chính (BCTC) và chất lượng kiểm toán đều hướng về yếu tố quyết định chất lượng và các nhà nghiên cứu ở cả hai lĩnh vực đã thực hiện, tập hợp các biến làm gia tăng hoặc suy giảm chất lượng. Mục đích của bài viết nhằm tổng quan khái niệm về chất lượng BCTC, chất lượng kiểm toán và...

   7 p fbu 30/10/2019 17 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đặt ra đối với kiểm toán nhà nước

  Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đặt ra đối với kiểm toán nhà nước

  Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 sẽ diễn ra trên 3 lĩnh vực chính gồm Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý. Tuy nhiên, cuộc CMCN này đã, đang và sẽ có mặt trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Và Kiểm toán nhà nước (KTNN) cũng không đứng ngoài vòng ảnh hưởng khi mà nó làm thay đổi căn bản cách thức mà Kiểm toán viên nhà nước...

   5 p fbu 30/10/2019 17 0

 • Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học phần hệ thống thông tin kế toán: Nghiên cứu trường hợp Đại học Công nghiệp Hà Nội

  Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học phần hệ thống thông tin kế toán: Nghiên cứu trường hợp Đại học Công nghiệp Hà Nội

  Bài viết trình bày nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học phần HTTKT tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo học phần này.

   5 p fbu 30/10/2019 18 0

 • Cơ sở pháp lý kiểm toán các dự án BT của kiểm toán nhà nước và một số đề xuất, kiến nghị

  Cơ sở pháp lý kiểm toán các dự án BT của kiểm toán nhà nước và một số đề xuất, kiến nghị

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013: “Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”. Để cụ thể hóa quy định “kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”,...

   6 p fbu 30/10/2019 11 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệptrường hợp doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệptrường hợp doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam

  Bằng việc tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới, tác giả tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT chi phí trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT chi phí trong các DNSX giấy Việt Nam. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị...

   13 p fbu 30/10/2019 21 0

 • Các yếu tố tác động đến doanh thu thuế: Thực nghiệm từ các quốc gia ASEAN và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Các yếu tố tác động đến doanh thu thuế: Thực nghiệm từ các quốc gia ASEAN và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Bài viết nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến doanh thu thuế của các quốc gia ASEAN cho bộ dữ liệu bảng cân bằng 7 quốc gia khu vực ASEAN trong giai đoạn 2008 – 2017 bằng kỹ thuật ước lượng hiệu ứng cố định (FEM) và hiệu ứng ngẫu nhiên (REM).

   7 p fbu 30/10/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số