• Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 9 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 9 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính III - Chương 9: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết, nội dung tổ chức công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p fbu 26/05/2020 13 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chapter 3 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chapter 3 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chapter 3: Information system control for system reliability" presentation of content: Describe the framework for IS control, explain the factors that influence information systems reliability, apply control functions.

   14 p fbu 21/03/2016 12 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số