• Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế được biên soạn với 11 chương, trình bày và diễn giải các nội dung cơ bản của hệ thống IAS/IFRS. Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 1 sau đây sẽ gồm 5 chương với những nội dung về: Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và quy trình ban hành...

   123 p fbu 30/11/2021 34 1

 • Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 2

  Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 2

  Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 2 gồm có những nội dung chính sau: IAS 36 - Tổn thất tài sản, IAS 17 - Thuê tài sản, IAS 37 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, IAS 18 - Doanh thu, IAS 12 - Thuế thu nhập doanh nghiệp, Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   159 p fbu 30/11/2021 18 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 1

  Cuốn "Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng" bao gồm nhiều dạng câu hỏi, bài tập và các tình huống được sắp xếp theo từng Chương phù hợp với quá trình tiếp cận môn học theo mỗi nhóm nghiệp vụ Ngân hàng, sau đó là các bài tập mang tính tổng hợp. Đặc biệt trong sách Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng còn đưa vào một số đề thi hết môn,...

   187 p fbu 30/11/2021 19 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 2 là phần bài giải mẫu cho một số bài tập để quý bạn đọc đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Đây là tài liệu rất hữu ích cho tất cả các bạn sinh viên quan tâm đến hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng như các nhân viên hiện đang làm việc tại các ngân hàng cũng như các công ty tài chính.

   62 p fbu 30/11/2021 18 0

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính được biên soạn với 2 phần gồm 18 chương. Phần 1 của giáo trình gồm 8 chương, trình bày những kiến thức tổng quan về kiểm toán tài chính như: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán, mục tiêu kiểm toán tài chính, bằng chứng kiểm toán, đánh giá kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế...

   224 p fbu 30/11/2021 35 0

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính phần 2 trình bày về kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Phần này bao gồm các chương về: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền, kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán, kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên, kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kiểm toán chu...

   287 p fbu 30/11/2021 17 0

 • Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 1

  Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 1

  Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 1 bao gồm các nội dung chính sau: Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp; giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   261 p fbu 30/11/2021 12 0

 • Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 2

  Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 2

  Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 2 bao gồm các nội dung hướng dẫn ghi chép các loại tài khoản kế toán như: Nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí sản xuất và kinh doanh, thu nhập khác, chi phí khác, xác định kết quả kinh doanh, các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   206 p fbu 30/11/2021 14 0

 • Tập bài giảng Kiểm toán căn bản

  Tập bài giảng Kiểm toán căn bản

  Tập bài giảng Kiểm toán căn bản được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học học phần Kiểm toán căn bản cho đối tượng là sinh viên đại học ngành Kế toán. Với bố cục gồm 5 chương, tập bài giảng đã thể hiện đầy đủ những kiến thức cơ bản về kiểm toán. Một số tình huống bài đọc thêm cũng được bổ sung nhằm...

   211 p fbu 25/11/2021 23 0

 • Tập bài giảng Kế toán doanh nghiệp

  Tập bài giảng Kế toán doanh nghiệp

  Tập bài giảng Kế toán doanh nghiệp gồm 7 chương trình bày khá đầy đủ và chi tiết các phần hành kế toán trong doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán chi phí sản xuất và tính giá...

   214 p fbu 25/11/2021 13 0

 • Tập bài giảng Kế toán quản trị

  Tập bài giảng Kế toán quản trị

  Tập bài giảng gồm 7 chương trình bày khá đầy đủ và chi tiết các phần hành kế toán trong doanh nghiệp như: Các phương pháp phân loại chi phí; các phương pháp xác định chi phí; phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và thu nhập; báo cáo bộ phận - phân tích báo cáo bộ phận; dự toán ngân sách; thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định...

   200 p fbu 25/11/2021 12 0

 • Tập bài giảng Thuế

  Tập bài giảng Thuế

  Tập bài giảng Thuế được xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho đối tượng là giáo viên, sinh viên Khoa Kinh tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và nhiều đối tượng quan tâm khác. Tập bài giảng được xây dựng với bố cục gồm 7 chương, giúp người đọc có thể nắm bắt một cách toàn...

   158 p fbu 25/11/2021 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số