• Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1: cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất kinh doanh, quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin, hệ thống ERP trong doanh nghiệp, việc kiểm soát trong môi trường ERP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p fbu 31/12/2019 21 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2: Quy trình mua hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình mua hàng, giải pháp ứng dụng ERP, thao tác quy trình mua hàng trên Epicor, mở rộng qui trình mua hàng(ERP/SCM). Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p fbu 31/12/2019 30 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 3

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 3

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm liên quan, giải thích bản chất của hoạch định về bán hàng, trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình, minh họa quy trình bán hàng trên hệthống ERP, trìnhbày về hệ thống bán hàng mở rộng (ERP/CRM). Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p fbu 31/12/2019 27 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 4

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 4

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm của quy trình sản xuất (SX), trình bày về quy trình SX với các bước cơ bản; giải thích vai trò hệ thống ERP khi thực hiện quy trình SX, thực hành quy trình SX trên hệ thống ERP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p fbu 31/12/2019 20 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 5

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 5

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm ghi nhận và lưu trữ của kế toán (chứng từ, nhật ký và sổ sách), giải thích các bước công việc trong quy trình kế toán, trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình, ứng dụng hệ thống ERP– kế toán.

   70 p fbu 31/12/2019 29 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 6

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 6

  Sau khi học xong chương này, người học có thể : Trình bày các nhóm dữ liệu (D/L) trên hệ thống, giải thích về phân tích thông minh trong kinh doanh (BI), ứng dụng web -ERP trình bày thông tin kinh doanh và tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p fbu 31/12/2019 27 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh

  Chương này sẽ trình bày những vấn đề chung về kinh doanh và các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Các vấn đề về thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ chủ yếu của doanh nghiệp cũng sẽ được trình bày trong chương này.

   36 p fbu 30/11/2019 48 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 3: Quy chế pháp lý về công ty trách nhiệm hữu hạn theo luật doanh nghiệp

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 3: Quy chế pháp lý về công ty trách nhiệm hữu hạn theo luật doanh nghiệp

  Công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty TNHH) là một loại hình doanh nghiệp phổ biến trong nền kinh tế Việt nam hiện nay. Trong chương này, những vấn đề pháp lý về công ty TNHH sẽ được trình bày thành ba phần sau đây: (1) những vấn đề lý luận chung về công ty TNHH, (2) quy chế pháp lý về công ty TNHH có hai thành viên trở lên, và (3) quy chế pháp lý về công...

   40 p fbu 30/11/2019 47 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 4: Công ty cổ phần

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 4: Công ty cổ phần

  Trong chương này, những vấn đề pháp lý của CTCP được trình bày theo các nội dung sau đây: (1) Khái niệm, đặc điểm và lịch sử phát triển, (2) Chức năng, vai trò và phương pháp điều chỉnh, (3) Quy chế cổ đông, (4) Các vấn đề tài chính, (5) Tổ chức quản lý, (6) Đại chúng hóa CTCP và (7) CTCP và thị trường chứng khoán. Trong đó các nội dung từ mục...

   58 p fbu 30/11/2019 51 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 5: Công ty hợp danh

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 5: Công ty hợp danh

  Công ty hợp danh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất trong số các loại hình công ty mà con người ghi nhận. Ngay từ thế kỷ thứ XIII, tại một số thành phố lớn của Châu Âu, các tài liệu về quá trình phát triển của công ty đều ghi nhận rằng, có ba nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc các thương nhân liên kết để hình thành nên công ty...

   17 p fbu 30/11/2019 48 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 2: Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 2: Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

  Chương 2 trình bày một số nội dung: Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp, khái niệm và đặc điểm của hộ kinh doanh, đăng ký kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   21 p fbu 30/11/2019 50 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 7: Doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 7: Doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 7: Doanh nghiệp nhà nước. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các loại doanh nghiệp nhà nước, công ty Nhà nước, phân loại công ty nhà nước, thành lập và đăng ký kinh doanh công ty Nhà nước, tổ chức quản lý công ty Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p fbu 30/11/2019 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số