• Ebook Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 1

  Ebook Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo" giới thiệu tới người đọc nội dung 2 chương đầu bao gồm: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ công chức, đường lối, quan điểm của đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   51 p fbu 28/06/2022 29 0

 • Ebook Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 2

  Ebook Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo" giới thiệu tới người đọc nội dung chương 3 - Luật Giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p fbu 28/06/2022 29 0

 • Ebook Biết nghề để thoát nghèo: Phần 1

  Ebook Biết nghề để thoát nghèo: Phần 1

  Cuốn sách "Biết nghề để thoát nghèo" cung cấp những thông tin, gợi ý bổ ích cho bà con nông dân về tầm quan trọng của học nghề, các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn, quyền - trách nhiệm của người học nghề và các bên liên quan trong đào tạo nghề ngắn hạn đối với lao động nông thôn. Trong đó, Phần 1 cuốn sách giới thiệu 2 nội dung...

   94 p fbu 28/06/2022 28 0

 • Ebook Biết nghề để thoát nghèo: Phần 2

  Ebook Biết nghề để thoát nghèo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Biết nghề để thoát nghèo" giới thiệu tới người đọc về kinh nghiệm dạy nghề cho lao động nông thôn như cơ hội mới cho phụ nữ thoát nghèo từ nghề tiểu thủ công nghiệp, đào tạo nghề đúng hướng giúp nông dân thoát nghèo bền vững, dạy nghề gắn với thế mạnh địa phương,... Mời các bạn cùng tham...

   42 p fbu 28/06/2022 27 0

 • Ebook Những thách thức phát triển chung trong khối ASEAN - Phương pháp phân tích và áp dụng

  Ebook Những thách thức phát triển chung trong khối ASEAN - Phương pháp phân tích và áp dụng

  Ebook Những thách thức phát triển chung trong khối ASEAN - Phương pháp phân tích và áp dụng gồm có 2 phần chính sau: Phiên toàn thể; Các lớp chuyên đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

   356 p fbu 28/06/2022 26 0

 • Ebook An sinh xã hội ở Việt Nam hướng tới 2020 - PGS. TS Vũ Văn Phúc

  Ebook An sinh xã hội ở Việt Nam hướng tới 2020 - PGS. TS Vũ Văn Phúc

  Nội dung cuốn sách "An sinh xã hội ở Việt Nam hướng tới 2020" gồm có 2 phần: Phần 1 trình bày những lý luận chung và kinh nghiệm thế giới về an sinh xã hội; Phần 2 những vấn đề thực tiễn về an sinh xã hội ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

   194 p fbu 28/06/2022 25 0

 • Ebook Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) - G.C.Allen

  Ebook Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) - G.C.Allen

  Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) là tập sách gồm những bài viết của tác giả về chính sách kinh tế của Nhật Bản đã được công bố trong những thời kỳ khác nhau kéo dài khoảng 50 năm và đã được tác giả tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   159 p fbu 28/12/2021 49 1

 • Ebook 23 vấn đề họ không nói với bạn về chủ nghĩa tư bản

  Ebook 23 vấn đề họ không nói với bạn về chủ nghĩa tư bản

  "Ebook 23 vấn đề họ không nói với bạn về chủ nghĩa tư bản" của nhà kinh tế học Hàn Quốc Ha-Joon Chang vừa là một phản đề vừa là một biện minh cho nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa; hiểu rõ hơn nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa trong cơn khủng hoảng hiện nay, đồng thời để kiên định đi theo con đường chúng ta lựa chọn.

   0 p fbu 31/08/2021 41 1

 • Ebook Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 1

  Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hoạt động giao tiếp và truyền thông trong kinh doanh; Cấu trúc của hoạt động giao tiếp trong kinh doanh; Hành vi giao tiếp và hệ thống tác động đến hành vi giao tiếp;...

   188 p fbu 29/07/2021 73 1

 • Ebook Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 2

  Tiếp phần 1, nội dung Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng đạt hiệu quả: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các mẫu bức thư pháp lý thương mại; Mẫu thư bán hàng và dịch vụ chăm sóc; Mẫu thư thông báo; thư báo giá; thư khiếu nại; Thư trong thanh toán quốc tế; thư thỏa thuận;...

   309 p fbu 29/07/2021 72 1

 • Ebook Quản lý thời gian: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Quản lý thời gian: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Hiểu về bản thân, hiểu về công việc, ngăn nắp, làm việc tốt hơn, làm việc nhóm tốt hơn, giao tiếp hiệu quả hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   72 p fbu 30/06/2021 64 2

 • Ebook Quản lý thời gian: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Quản lý thời gian: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Kiểm soát thời gian, tạo các khung thời gian, giữ tập trung, kiểm soát giấy tờ, sử dụng hiệu quả thời gian trống,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   58 p fbu 30/06/2021 63 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số