• Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Cao Minh Toàn

  Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống các thông tin (dữ liệu) về các vấn đề liên quan đến các hoạt động Marketing hàng hoá và dịch vụ. Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 Nghiên cứu Marketing do Cao Minh Toàn biên soạn sẽ giúp các bạn nắm các nội dung của về nghiên cứu Marketing.

   7 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Cao Minh Toàn

  Cùng nắm kiến thức trong chương 1 "Nhập Môn Marketing" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Sự ra đời marketing, các khái niệm, phân loại marketing, vai trò, chức năng marketing, mục tiêu marketing, marketing hỗn hợp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p fbu 31/07/2019 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Cao Minh Toàn

  Nội dung chương 4 Thị trường và hành vi khách hàng gồm có: Thị trường và hành vi khách hàng là cá nhân, thị trường và hành vi khách hàng là tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   15 p fbu 31/07/2019 1 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Cao Minh Toàn

  Sau khi học xong chương "Chiến lược marketing mục tiêu" này người học có thể hiểu về: Các dạng chiến lược thị trường, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thương hiệu trên thị trường.

   19 p fbu 31/07/2019 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 Sản phẩm và Thương hiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Thương hiệu, chiến lược sản phẩm, phân loại thương hiệu, sản phẩm, sản phẩm mới, chu kỳ sống sản phẩm.

   25 p fbu 31/07/2019 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7, trình bày các nội dung sau: Giá cả là gì, phương pháp định giá, nhân tố ảnh hưởng tới giá, chiến lược định giá, qui trình định giá. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   12 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Cao Minh Toàn

  Phân phối là hoạt động liên quan đến quá trình đưa sản phẩm từ người sản xuất đến người sử dụng cuối cùng. Để nắm rõ hơn về phân phối sản phẩm mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 do Cao Minh Toàn biên soạn dưới đây.

   15 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 giúp người học hiểu về "Công cụ truyền thông và quảng bá". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chiêu thị và quảng bá sản phẩm, quảng cáo, mô hình truyền thông, bán hàng cá nhân, xúc tiến bán hàng, quan hệ công chúng.

   21 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Marketing du lịch - TS. Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Marketing du lịch - TS. Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Marketing du lịch do TS. Trần Phi Hoàng biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản về: Cơ sở lý thuyết về du lịch, đặc tính của du lịch, các loại hình du lịch, phân loại du lịch, môi trường marketing, chiến lược sản phẩm du lịch,...

   246 p fbu 31/07/2019 3 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - Khái quát về hành vi tổ chức

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - Khái quát về hành vi tổ chức

  Chương 1 - Khái quát về hành vi tổ chức. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Bản chất của hành vi tổ chức, các xu thế nổi bật trên thị trường thế giới và trong các tổ chức trên thị trường thế giới, các khoa học có liên quan trong nghiên cứu hành vi tổ chức.

   7 p fbu 31/07/2019 1 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - Cơ sở của hành vi cá nhân

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - Cơ sở của hành vi cá nhân

  Chương 2 - Cơ sở của hành vi cá nhân. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Các đặc điểm cá nhân như tiểu sử, tính cách, nhận thức; giá trị, thái độ và sự thỏa mãn với công việc.

   24 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - Động viên người lao động

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - Động viên người lao động

  Chương 3 - Động viên người lao động. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái niệm động viên và quá trình động viên, các học thuyết về động viên, ứng dụng các học thuyết về động viên.

   23 p fbu 31/07/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số