• Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1

  'Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1' gồm 3 chương với các nội dung định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực khoa học và công nghệ.

   92 p fbu 20/05/2021 16 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 2

  Phần 2 của Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018 được nối tiếp phần 1 với các nội dung kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

   138 p fbu 20/05/2021 16 0

 • Kỷ yếu hội thảo khoa học các vấn đề đương đại trong lĩnh vực kinh tế, luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn

  Kỷ yếu hội thảo khoa học các vấn đề đương đại trong lĩnh vực kinh tế, luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn

  Tài liệu 'Kỷ yếu hội thảo khoa học các vấn đề đương đại trong lĩnh vực kinh tế, luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn' bao gồm 48 bài của các chuyên gia, nhà nghiên cứu các vấn đề tác động về kinh tế có liên quan đến luật, đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp cho các doanh nghiệp trong thời kỳ sống chung với COVID – 19. Mời các bạn...

   495 p fbu 20/05/2021 17 0

 • Ebook Nền kinh tế xanh lam: Phần 1

  Ebook Nền kinh tế xanh lam: Phần 1

  'Ebook Nền kinh tế xanh lam: Phần 1' sẽ cho bạn cho thấy việc bảo đảm nguyên vật liệu và điều chỉnh các kế hoạch sản xuất theo kiểu mẫu của tự nhiên sẽ giải quyết được nhiều vấn đề suy thoái và ô nhiễm môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   217 p fbu 20/05/2021 18 0

 • Ebook Nền kinh tế xanh lam: Phần 2

  Ebook Nền kinh tế xanh lam: Phần 2

  'Ebook Nền kinh tế xanh lam: Phần 2' bao gồm các nội dung từ chương 11 đến chương 13. Phần này sẽ đưa ra tầm nhìn khác thường về những gì chúng ta có thể làm được trong bối cảnh một nền kinh tế bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   196 p fbu 20/05/2021 16 0

 • Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2017)

  Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2017)

  Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2017) trình bày về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, chấm dứt hôn nhân, giám hộ giữa các thành viên trong gia đình, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài,... Mời các bạn cùng...

   224 p fbu 20/05/2021 16 0

 • Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018)

  Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018)

  Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018) có nội dung trình bày về khởi tố vụ án hình sự, điều tra vụ án hình sự, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, thi hành bản án, quyết định của tòa án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   310 p fbu 20/05/2021 15 0

 • Giáo trình Kinh tế lượng – Phạm Trí Cao

  Giáo trình Kinh tế lượng – Phạm Trí Cao

  'Giáo trình Kinh tế lượng' cung cấp đến các bạn những kiến thức về xác suất, thống kê mô tả, thống kê suy diễn, khái niệm về hồi quy, hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu, ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu, xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội...

   153 p fbu 20/05/2021 22 0

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Xử lý nợ xấu tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Xử lý nợ xấu tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

  Mục đích cơ bản của luận văn này là trên cơ sơ nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng xử lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh Thăng Long, luận văn đề ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu tại Agribank Chi nhánh Thăng Long.

   26 p fbu 20/05/2021 22 0

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Tổng cục Thuế

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Tổng cục Thuế

  Luận văn này nhằm tổng quan những cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn QLNN đối với công tác quản lý chi thường xuyên từ nguồn ngân sách Nhà nước để: Phân tích, đánh giá chính sách liên quan đến quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước trong khu vực Hành chính Nhà nước; Khái quát bức tranh về quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước một...

   26 p fbu 20/05/2021 21 0

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Quản lý tài chính tại Bệnh viện Phổi Trung ương

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Quản lý tài chính tại Bệnh viện Phổi Trung ương

  Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu và từ kết quả phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính của Bệnh viện Phổi Trung ương, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

   26 p fbu 20/05/2021 19 0

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Quản lý về hỗ trợ tài chính tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Quản lý về hỗ trợ tài chính tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

  Mục tiêu của luận văn là dựa trên cơ sở khoa học về quản lý hoạt động cho vay tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, luận văn đi vào đánh giá được thực trạng và đề xuất được nhưng giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý về hoạt động cho vay tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

   25 p fbu 20/05/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số