• Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 1

  Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 1

  'Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 1' được biên soạn với mục tiêu thông tin đến các bạn 34 quy tắc trong quản lý cụ thể là quản lý nhóm, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, đơn vị, cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức, doanh nghiệp, tập thể.

   99 p fbu 20/05/2021 20 0

 • Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 2

  Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 2

  'Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 2' nối tiếp phần 1 trình bày quy tắc 35 đến quy tắc 100 nói về quản lý chính mình. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm chi tiết nội dung của các quy tắc này.

   144 p fbu 20/05/2021 24 0

 • Ebook Hiểu về Wordpress - Thực hành Wordpress

  Ebook Hiểu về Wordpress - Thực hành Wordpress

  Sách Hiểu về Wordpress - Thực hành Wordpress gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những nội dung chính như: Cài đặt wordpress trên local server, cài đặt theme premium để xây dựng website chuyên nghiệp, xây dựng website giống bản demo, tinh chỉnh theme để website đẹp chuyên nghiệp, tinh chỉnh theme nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung...

   99 p fbu 20/05/2021 16 0

 • Ebook Hiểu về Wordpress: Học làm chủ WordPress

  Ebook Hiểu về Wordpress: Học làm chủ WordPress

  Sách Hiểu về Wordpress: Học làm chủ WordPress gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những nội dung chính như: Chuẩn bị xây dựng website, cài đặt wordpress, hiểu về wordpress. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   103 p fbu 20/05/2021 20 0

 • Tài liệu tham khảo Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 1

  Tài liệu tham khảo Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 1

  Để giúp sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định học tốt hơn môn học này và vận dụng để thực hiện một số giai đoạn trong quá trình xây dựng một sản phẩm phần mềm, thì việc tham khảo Bài tập phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý là rất cần thiết. Mời các bạn cùng tham...

   133 p fbu 20/05/2021 17 0

 • Tài liệu tham khảo Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 2

  Tài liệu tham khảo Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 2

  Tiếp nội dung của phần 1 Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 cung cấp các kiến thức về Phân tích hệ thống về dữ liệu; Thiết kế hệ thống, thiết kế tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế các báo cáo, thiết kế các kiểm soát, thiết kế chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   170 p fbu 20/05/2021 19 0

 • Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức như: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán, kế toán mua hàng hóa trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kế toán bán hàng hóa trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kế toán tài sản bằng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p fbu 20/05/2021 20 0

 • Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2 trình bày những nội dung cơ bản như: Kế toán tài sản cố định, kế toán các nghiệp vụ thanh toán và các nghiệp vụ vay, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán chi phí kinh doanh, kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo

   164 p fbu 20/05/2021 19 0

 • Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 1

  Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 1

  Phần 1 giáo trình 'Thẩm định dự án đầu tư khu vực công' trình bày các nội dung như: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư khu vực công, khuôn khổ phân tích kinh tế, phân tích dòng tiền tài chính, đánh giá hiệu quả tài chính, ảnh hưởng của lạm phát trong phân tích tài chính, phân tích giá kinh tế trong thị trường chưa biến dạng. Mời các bạn tham...

   233 p fbu 20/05/2021 20 0

 • Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 2

  Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 2

  Phần 2 giáo trình 'Thẩm định dự án đầu tư khu vực công' trình bày các nội dung: Phân tích kinh tế trong một thị trường biến dạng, phân tích chi phí lợi ích, chi phí cơ hội kinh tế của vốn công, chi phí cơ hội kinh tế của lao động, quản trị rủi ro của dự án, thực hành thẩm định dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   272 p fbu 20/05/2021 21 0

 • Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 ebook 'Kế toán trong quản trị doanh nghiệp' cung cấp cho người học các kiến thức về: Những vấn đề lý luận cơ bản của kế toán quản trị, các phương pháp phân loại chi phí, kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phân tích mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận... Mời các bạn cùng tham khảo.

   197 p fbu 20/05/2021 20 0

 • Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu Kế toán trong quản trị doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích báo cáo kế toán quản trị và và 123 Bài tập và lời giải (trong đó có 66 bài tập từng chương và 57 bài tập tổng hợp của các chương), 112 câu hỏi ôn tập và trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   210 p fbu 20/05/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số