• Bài giảng Tin văn phòng: Chương 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 5 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 5 gồm các ý sau Quy trình in, tính năng Page Setup, tiêu đề trang, chân trang, khái niệm trộn tài liệu, các bước thực hiện, một số chức năng hữu ích.

   16 p fbu 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 4 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 4 là Tạo cấu trúc bảng, định dạng bảng biểu, tính toán trên bảng, sắp xếp dữ liệu trên bảng, vẽ khối hình đơn giản, tạo chữ nghệ thuật, chèn ảnh lên tài liệu.

   16 p fbu 31/03/2020 2 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 8 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 8 được trình bày như sau: Giới thiệu phần mềm Excel, các thành phần cơ bản, các thao tác với ô và vùng, một số phím di chuyển nhanh, thao tác với menu ngữ cảnh, nhập liệu và định dạng, một số thủ thuật cần biết.

   16 p fbu 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 13 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 13 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 13 được trình bày như sau: Khái niệm cơ bản, sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu, các hàm cơ sở dữ liệu, tổng kết theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   22 p fbu 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Chương 14 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin văn phòng: Chương 14 - Trương Xuân Nam

  Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 14 được trình bày như sau: Một số kiến thức VBA cơ bản, kiểu dữ liệu, khai báo biến, lệnh vào/ra dữ liệu, viết thử một hàm với VBA.

   22 p fbu 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Ngô Thị Ánh

  Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Ngô Thị Ánh

  Mục tiêu bài giảng quản trị chiến lược này nhằm giúp người học thấu hiểu các khái niệm cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng; nắm vững các nguyên tắc quản lý chất lượng; sử dụng được một số kỹ thuật, công cụ quản lý chất lượng; hiểu rõ bản chất của một số hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn. Nội dung trong bài giảng này...

   140 p fbu 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 3 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 3 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Nội dung cơ bản trong Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 3 Quản trị nợ (Quản trị tiêu sản) nhằm trình bày về chính sách lãi suất tiến tới tự do hóa của Việt Nam. Khai tahc1 tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội từ các tổ chức kinh tế.

   54 p fbu 31/03/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 1 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 1 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Nội dung của Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 1 Tổng quan về quản trị ngân hàng và chiến lược kinh doanh của ngân hàng trình bày hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, các loại hình ngân hàng thương mại. Ngân hàng là 1 tổ chức kinh doanh tiền tệ mà nhiệm vụ thƣờng xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm...

   55 p fbu 31/03/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 4 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 4 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Trong Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 4 Quản trị tài sản nhằm trình bày về những vấn đề chung về quản trị tài sản có của ngân hàng, phân loại tài sản có của ngân hàng, các yếu tố tác động đến quản trị tài sản có của ngân hàng.

   77 p fbu 31/03/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 2 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 2 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Nội dung chương 2 Vốn tự có và sự an toàn của ngân hàng nằm trong Bài giảng Quản trị ngân hàng nhằm trình bày về tổng quan vốn tự có, thành phần vốn tự có, đặc điểm vốn tự có. Vốn tự có là vốn riêng của ngân hàng do các chủ sở hữu đóng góp và nó còn được tạo ra và bổ sung liên tục trong qúa trình kinh doanh dưới dạng lợi nhuận giữ...

   64 p fbu 31/03/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 5 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 5 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 5 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng nhằm trình bày về những vấn đề rủi ro, ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế - xa4 hội.

   85 p fbu 31/03/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 6 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 6 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

  Chương 6 Quản trị kết quả tài chính nằm trong Bài giảng Quản trị ngân hàng nhằm trình bày về doanh thu, chi phí của ngân hàng, các chi phí chi phí khác của tổ chức tín dụng. Chi phí của tổ chức tín dụng là các chi phí chi trả hợp lý phát sinh trong kỳ.

   14 p fbu 31/03/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số