• Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing Chương 4 có mục tiêu chính là: Hiểu được các khái niệm cơ bản về nghiên cứu định tính, giải thích được vai trò của nghiên cứu định tính, biết các phương pháp thu thập dữ liệu định tính, biết kỹ thuật phân tích, diễn giải dữ liệu định tính,....

   53 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 Báo cáo kết quả nghiên cứu là: Hiểu được vai trò và chức năng của bản báo cáo, phân loại được các dạng báo cáo nghiên cứu, biết nội dung cần có của một báo cáo nghiên cứu, hiểu được các nguyên tắc viết báo cáo,...

   39 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 do Th.S Huỳnh Hạnh Phúc biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch bán hàng, phân tích và các công cụ phân tích, dự báo bán hàng, lập chỉ tiêu và ngân sách

   8 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 trình bày về "Tuyển dụng và lựa chọn". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: xây dụng tiến trình tuyển chọn, xác định nhu cầu tuyển dụng, phân tích công việc, bảng mô tả công việc, yêu cầu về nhân viên bán hàng, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn,...

   10 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 do Th.S Huỳnh Hạnh Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các vấn đề liên quan đến khách hàng, tiến trình bán hàng,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   7 p fbu 30/06/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7, trình bày các nội dung sau: Động viên nhân viên bán hàng, các phương pháp động viên, mục tiêu của thù lao bán hàng, thu nhập bán hàng, các loại thu nhập,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết các nội dung của bài giảng!

   6 p fbu 30/06/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về Quản trị bán hàng, giám đốc bán hàng, nhân viên bán hàng, nắm được cách thức xây dựng và quản trị đội ngũ bán hàng.

   9 p fbu 30/06/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 2 Xây dựng lực lượng bán hàng và chiến lược bán hàng thuộc bài giảng Quản trị bán hàng gồm có các ý chính sau: Mục tiêu và ý nghĩa, phân tích lực lượng bán hàng, các lực lượng hỗ trợ khác, xây dựng lực lượng bán hàng.

   12 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 6 "Huấn luyện về kỹ năng bán hàng". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trưng bày sản phẩm, kỹ năng thăm dò, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng báo giá, kỹ năng xử lý phản đối, kỹ năng kết thúc bán hàng

   5 p fbu 30/06/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 Kiểm tra, đánh giá trong bán hàng của bài giảng Quản trị bán hàng do Th.S Huỳnh Hạnh Phúc biên soạn, nội dung chương sẽ giúp các bạn nắm vững hơn về vai trò của kiểm tra, đánh giá, ý nghĩa của kiểm tra và đánh giá, nội dung kiểm tra đánh giá.

   7 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 2: Nhập và mở các tệp dữ liệu

  Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 2: Nhập và mở các tệp dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập và mở các tệp dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   29 p fbu 30/06/2019 3 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 6: Phân tích hồi quy

  Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 6: Phân tích hồi quy

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hồi quy. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   14 p fbu 30/06/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số