• Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 1 Chiến lược tác nghiệp nhằm trình bày về chiến lược tác nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh, mối quan hệ giữa chiến lược Marketing và chiến lược tác nghiệp. Ưu tiên cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh. Phân biệt một số chiến lược tác nghiệp trong sản xuất và dịch vụ, chiến lược tác nghiệp là...

   15 p fbu 24/06/2020 8 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Trong chương 2 Quản trị công suất thuộc bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về khái niệm công suất, kế hoạch công suất, đo công suất, các chiến lược về công suất, quy trình xây dựng công suất, các công cụ lập kế hoạch công suất.

   23 p fbu 24/06/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 3 Hoạch định tổng hợp trình bày về khái niệm, mục tiêu các chiến lược hoạch định tổng hợp, các phương pháp hoạch định tổng hợp. Xác định lượng sản phẩm sản xuất và dự trữ đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu.

   29 p fbu 24/06/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu cơ bản của chương 4 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về khái niệm và thực chất MRP, lý do và khả năng áp dụng MRP. Mục đích và ý nghĩa áp dụng MRP, điều kiện cần thiết của MRP.

   23 p fbu 24/06/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung chính của chương 5 Quản trị dự trữ thuộc bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về lý do dự trữ , chức năng quản trị dữ trữ, phân tích ABC, các mô hình quản trị dự trữ. Chức năng dự trữ ổn định, duy trì sản xuất liên tục Đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và khách hàng Giảm tác động đột ngột của lạm phát.

   30 p fbu 24/06/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 6 Hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng nhằm trình bày về hậu cần kinh doanh, chuỗi cung ứng. Thế nào là Chuỗi cung ứng? Tất cả các cơ sở vật chất, chức năng, hoạt động, kết hợp các luồng chảy và chuyển đổi hàng hóa và dịch vụ từ nguyên vật liệu đến tay khách hàng, cũng như các luồng thông...

   15 p fbu 24/06/2020 7 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 7 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 7 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Trong chương 7 Thiết kế chuỗi cung ứng nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về mạng lưới chuỗi cung ứng, địa điểm sản xuất và phân phối trong chuỗi cung ứng. Quyết định thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng, yếu tố ảnh hưởng tới quyết định thiết kế mạng lưới.

   48 p fbu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 8 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 8 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu chính của chương 8 Điều độ sản xuất nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về thực chất của điều độ sản xuất, các hoạt động của điều độ sản xuất, các yếu cầu của điều độ sản xuất. Các phương pháp điều độ sản xuất.

   28 p fbu 24/06/2020 6 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 1: Khái niệm TMĐT" trình bày khái niệm TMĐT, các đặc trưng TMĐT, các cơ sở để phát triển TMĐT, các cơ sở để phát triển TMĐT, các hình thức hoạt động TMĐT, lợi ích của Thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p fbu 24/06/2020 6 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 2: Nghiên cứu thị trường" trình bày các kiến thức: Các yếu tố thị trường TMĐT, tìm và cung cấp thông tin trên mạng Thông tin đối thủ cạnh tranh, thông tin về các thị trường nước ngoài, nghiên cứu thị trường trong TMĐT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p fbu 24/06/2020 6 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 3: Marketing trực tuyến" trình bày các nội dung: Quảng cáo trực tuyến, cách thức thu hút khách hàng đến trang Web, cách bán các sản phẩm, dịch vụ có hiệu quả trên mạng, các dịch vụ có thể triển khai được trên mạng, các sản phẩm mà khách hàng có thể tìm mua trên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p fbu 24/06/2020 6 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 4: Cơ sở pháp lý" trình bày các kiến thức: Sự cần thiết phải xây dựng khung pháp lý, Luật thương mại điện tử, Luật Bảo vệ sự riêng tư trong TMĐT, Luật Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p fbu 24/06/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số