• Ebook Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet: Phần 1

  Ebook Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Quản lý thời gian phải giữ được đà làm việc, giới thiệu: Bán hàng bằng bài chào hàng ngắn gọn, thăm dò và tránh xa no-po. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   108 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Ebook Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet: Phần 2

  Ebook Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Đặt câu hỏi: Gây dựng niềm tin, mỗi lần một câu hỏi, lắng nghe: Đừng phỏng đoán, kết nối: Hãy bán cho người mua có quyền lực, trình bày: Buổi trình diễn bắt đầu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   193 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Ebook Truy tìm căn nguyên tăng trưởng: Phần 1

  Ebook Truy tìm căn nguyên tăng trưởng: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các chương: Để giúp người nghèo, viện trợ cho đầu tư, giáo dục nhằm mục đích gì, trợ giá bao cao su?, những khoản vay thì có, nhưng tăng trưởng thì không, xóa nợ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   111 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Ebook Truy tìm căn nguyên tăng trưởng: Phần 2

  Ebook Truy tìm căn nguyên tăng trưởng: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các chương: Bỏ cũ tạo mới: Quyền năng của công nghệ, dưới ngôi sao xấu, các chính phủ cũng có thể bóp chết tăng trưởng, tham nhũng và phát triển, phân cực xã hội, cái nhìn từ Lahore. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   123 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu chính của chương 5 Phương pháp nghiên cứu định lượng là: Hiểu được các khái niệm cơ bản và vai trò của nghiên cứu định lượng, phân biệt giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, biết các phương pháp thu thập dữ liệu định lượng, biết cách tổ chức thu thập dữ liệu định lượng,..

   45 p fbu 30/06/2019 3 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu chính của chương 6 Đo lường trong nghiên cứu và thiết kế bảng câu hỏi là: Hiểu được các khái niệm về đo lường trong nghiên cứu marketing, phân biệt các loại thang đo, hiểu được các khái niệm và nhiệm vụ của bảng câu hỏi, biết tiến trình thiết kế bảng câu hỏi.

   53 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 2 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 2 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu Chương 2 Mô hình nghiên cứu marketing là: Hiểu các khái niệm và tầm quan trọng của mô hình nghiên cứu, phân biệt các loại mô hình nghiên cứu, biết cách lựa chọn mô hình nghiên cứu phù hợp với vấn đề và mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

   28 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 3 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 3 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu Chương 3 Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu marketing là: Hiểu được các khái niệm cơ bản về chọn mẫu, giải thích được vì sao phải chọn mẫu trong nghiên cứu, phân biệt được các phương pháp chọn mẫu, biết quy trình lấy mẫu gồm các bước gì, có thể thực hành việc lấy mẫu cho cuộc nghiên cứu.

   52 p fbu 30/06/2019 1 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 8 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 8 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu chương 8 giúp sinh viên: Hiểu được bản chất và các khái niệm giả thuyết nghiên cứu, biết các bước kiểm định giả thuyết, hiểu được các loại kiểm định giả thuyết, thực hiện các kiểm định thống kê cơ bản bằng SPSS.

   44 p fbu 30/06/2019 1 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương mở đầu - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương mở đầu - ThS. Dư Thị Chung

  Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: Phân biệt được phương pháp nghiên cứu marketing, giải thích sự cần thiết cũng như vai trò của hoạt động nghiên cứu marketing của doanh nghiệp, thực hành lập kế hoạch nghiên cứu, tổ chức thu thập dữ liệu,...

   13 p fbu 30/06/2019 3 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 1 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 1 - ThS. Dư Thị Chung

  Nội dung Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 1 Tổng quan về nghiên cứu marketing gồm có: Khái niệm nghiên cứu Marketing, vai trò của nghiên cứu Marketing, hệ thống thông tin Marketing, phân loại nghiên cứu Marketing, người thực hiện và người sử dụng kết quả NC, kế hoạch nghiên cứu Marketing,...

   68 p fbu 30/06/2019 1 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - ThS. Dư Thị Chung

  Chương này giúp học viên: Hiểu được các khái niệm về xử lý dữ liệu, phân biệt các phương pháp xử lý dữ liệu, biết được quy trình xử lý dữ liệu bằng SPSS, giải thích được ý nghĩa kết quả nghiên cứu.

   59 p fbu 30/06/2019 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số