• Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của lý thuyết hạch toán kế toán, hạch toán tài sản cố định, hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương, tình hình thanh toán với người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   236 p fbu 20/05/2021 15 0

 • Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2 trình bày những nội dung về: Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm; hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; hạch toán vốn bằng tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán vay, nợ trong doanh nghiệp; hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng và báo cáo kế toán tài chính... Mời các bạn...

   197 p fbu 20/05/2021 17 0

 • Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 1 - PGS.TS. Võ Kim Sơn

  Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 1 - PGS.TS. Võ Kim Sơn

  Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 1 gồm 4 chương đầu của giáo trình, nội dung 4 chương này trình bày tổng quan về thống kê; điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê; tổng quan về thống kê nhân sự và các phương pháp thống kê dùng trong thống kê nhân sự.

   89 p fbu 20/05/2021 20 0

 • Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 2 - PGS.TS. Võ Kim Sơn

  Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 2 - PGS.TS. Võ Kim Sơn

  Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 2 gồm nội dung của chương V, VI và chương VII, trình bày về thống kê nhân sự hành chính nhà nước, phân tích thống kê nhân sự hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê nhân sự hành chính.

   110 p fbu 20/05/2021 18 0

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Giáo trình 'Lý luận về nhà nước pháp quyền' (Giáo trình đào tạo từ xa) được chia thành 2 phần. Với phần 1 giáo trình gồm những nội dung liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản của nhà nước pháp quyền Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   45 p fbu 20/05/2021 18 0

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Phần 2 giáo trình 'Lý luận về nhà nước pháp quyền' gồm các nội dung sau: Thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay, định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   93 p fbu 20/05/2021 20 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật phần 1 gồm các chương như: Đại cương về nghiên cứu khoa học, nội dung cơ bản, các hình thức và phương pháp nghiên cứu khoa học.

   31 p fbu 20/05/2021 22 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 2

  Phần 2 giáo trình đề cập đến các nội dung như: Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, cấu trúc đề cương và cách trình bày khóa luận tốt nghiệp đại học, cao học, thuyết minh về đề tài nghiên cứu khoa học và công nghiệp cấp bộ và đề cương chi tiết của một khóa luận tốt nghiệp đại học.

   29 p fbu 20/05/2021 16 0

 • Giáo trình Hành nghề luật sư: Phần 1

  Giáo trình Hành nghề luật sư: Phần 1

  Phần 1 giáo trình 'Hành nghề luật sư' gồm các chương sau: Khái quát chung về nghề luật sư, vai trò của luật sư trong tố tụng. Mời các bạn tham khảo giáo trình để tìm hiểu rõ hơn về nghề luật sư.

   41 p fbu 20/05/2021 20 0

 • Giáo trình Hành nghề luật sư: Phần 2

  Giáo trình Hành nghề luật sư: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình đề cập đến các vấn đề sau: Tổ chức quản lý văn phòng luật sư, kỹ năng của luật sư khi tiếp xúc với khách hàng, kỹ năng xây dựng bản luận cứ bảo về người bị hại, kỹ năng bào chữa trong các vụ án. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

   34 p fbu 20/05/2021 16 0

 • Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 1

  Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 1

  Cuốn 'Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển' bao gồm một số bài viết và bài bình luận của các giáo sư, học giả nổi tiếng thuộc các trường đại học và trung tâm nghiên cứu cứu của Pháp. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo.

   231 p fbu 20/05/2021 19 1

 • Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 2

  Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 2

  Nội dung sách tập trung phân tích sự cần thiết của hệ thống ngân hàng và tài chính đối với phát triển, nêu lên triển vọng và các biện pháp nhằm tài trợ cho phát triển và kiểm soát nền kinh tế, đặc biệt là đối với các nước phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p fbu 20/05/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số