• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại một số khái niệm, tài khoản kế toán, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép; lập Bảng cân đối tài khoản, tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p fbu 30/09/2018 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận; các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh; các bút toán khóa sổ và kết chuyển;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p fbu 30/09/2018 3 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp kiến thức giúp sinh viên có thể: Hiểu được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vốn bằng tiền, các quy định về sử dụng tiền mặt; nêu được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải thu; trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải trả;... Mời các bạn cùng tham...

   34 p fbu 30/09/2018 4 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp

  Bài giảng "Kiểm toán thực hành - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp" trình bày khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp; phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; nhiệm vụ kế toán; tổ chức công tác kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p fbu 30/09/2018 3 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 2: Kế toán nguồn và chi các loại kinh phí

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 2: Kế toán nguồn và chi các loại kinh phí

  Bài giảng cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Kế toán nguồn và chi kinh phí hoạt động, kế toán nguồn và chi kinh phí dự án, kế toán nguồn và chi kinh phí thực hiện đơn hàng của Nhà nước; kế toán nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; kế toán chi phí quản lý chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p fbu 30/09/2018 3 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 4: Vật liệu - Dụng cụ; Sản phẩm - Hàng hóa

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 4: Vật liệu - Dụng cụ; Sản phẩm - Hàng hóa

  Bài giảng giúp người học: Giải thích được bản chất và sự khác nhau giữa vật liệu- dụng cụ, các tiêu thức phân loại vật liệu - dụng cụ, các nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vật liệu - dụng cụ; trình bày được phạm vi kế toán sản phẩm hàng hóa, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán sản phẩm - hàng hóa; nêu được khái niệm,...

   14 p fbu 30/09/2018 2 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 5: Kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản cố định

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 5: Kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản cố định

  Bài giảng trình bày những vấn đề chung về kế toán TSCĐ, kế toán tăng, giảm TSCĐ; kế toán hao mòn TSCĐ; kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ; kế toán chi phí XDCB dở dang và chi phí sửa chữa TSCĐ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p fbu 30/09/2018 1 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 7: Kế toán hoạt động sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 7: Kế toán hoạt động sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ

  Bài giảng trình bày các nội dung: Khái niệm – đặc điểm – nhiệm vụ, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP, kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ, kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo,

   13 p fbu 30/09/2018 2 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 6: Kế toán các khoản thu và chênh lệch thu - chi các hoạt động

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 6: Kế toán các khoản thu và chênh lệch thu - chi các hoạt động

  Bài giảng có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các khoản thu, kế toán thu chưa qua ngân sách, kế toán xác định chênh lệch thu chi các hoạt động, kế toán các quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p fbu 30/09/2018 2 0

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 8: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 8: Báo cáo tài chính

  Bài giảng "Kiểm toán thực hành - Chương 8: Báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Khái niệm- yêu cầu lập BCTC, nguyên tắc trình bày BCTC, trình tự lập BTCTC, nội dung và kết cấu BTCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p fbu 30/09/2018 2 0

 • Bài giảng Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

  Bài giảng Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT, văn bản pháp quy, quy định chung về khai thuế GTGT, khai thuế GTGT trực tiếp, khai thuế GTGT của dự án đầu tư,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   82 p fbu 30/09/2018 2 0

 • Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình tiêu thụ hàng hóa, chi phí quản lý doanh nghiệp, tính VAT và thuế TNDN,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   11 p fbu 30/09/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số