• Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Môi trường marketing và thị trường của doanh nghiệp", cụ thể như: Phân tích môi trường marketing, nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp.

   14 p fbu 30/11/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Chương 4 Hoạch định chiến lược marketing, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về chiến lược marketing, nghiên cứu những định hướng phát triển, đánh giá môi trường marketing, các quyết định về chiến lược marketing, tổ chức thực hiện và đánh giá chiến lược.

   12 p fbu 30/11/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Cùng nắm kiến thức trong chương 5 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, xúc tiến hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p fbu 30/11/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p fbu 30/11/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 "Tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạt động marketing" trình bày các nội dung sau: Kế hoạch ngân sách marketing, tổ chức bộ máy marketing, kiểm soát hoạt động marketing. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   5 p fbu 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 1 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 1 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 1 trình bày các nội dung sau: Ý tưởng kinh doanh, giải pháp kinh doanh, nguyên tắc hợp tác, cách thức hợp tác, một bản kế hoạch kinh doanh tốt. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   21 p fbu 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 2 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 2 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu thị trường là gì, ứng dụng nghiên cứu thị trường, quy trình nghiên cứu, các dạng dữ liệu, phương pháp thu thập dữ liệu, thiết kế bảng hỏi, chọn mẫu, xử lý dữ liệu, chuẩn bị báo cáo nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p fbu 30/11/2018 0 0

 • Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 4 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 4 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại hình doanh nghiệp phổ biến, vấn đề pháp lý liên quan đến DN, vấn đề tài chính, vấn đề thương hiệu, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p fbu 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 3 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 3 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 3 so ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các khái niệm chung, xây dựng chiến lược, thiết lập kế hoạch kinh doanh,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p fbu 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 5 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 5 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

  Chương 4 trình bày về "Xây dựng đội ngũ và văn hóa doanh nghiệp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Chiến lược nhân sự, tuyển dụng, bố trí, đánh giá nhân viên, chính sách, chế độ cho nhân viên, triết lý kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

   56 p fbu 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Marketing công nghiệp - ThS. Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Marketing công nghiệp - ThS. Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Marketing công nghiệp trình bày những nội dung sau: tìm hiểu tổng quan Marketing công nghiệp, khách hàng công nghiệp và hanh vi mua, phân khúc thị trường phát triển sản phẩm, định giá trong Marketing công nghiệp và mối quan hệ kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.

   86 p fbu 30/11/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: TỔng quan về quản trị học cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về tổ chức, khái niệm quản trị, các chức năng quản trị, nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p fbu 30/11/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số