• Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm thông tin, xử lý thông tin, biểu diễn thông tin phi số, phân loại máy tính theo kích thước, tính năng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p fbu 30/01/2019 2 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Vũ Văn Huy

  Bài giảng Tin học căn bản - Vũ Văn Huy

  Bài giảng Tin học căn bản do Vũ Văn Huy biên soạn gồm có 6 chương với các nội dung chính như: Nhập môn tin học căn bản, microsoft word, microsoft windows, microsoft excel,...

   186 p fbu 30/01/2019 2 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Phạm Quốc Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương - Phạm Quốc Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương do Phạm Quốc Hùng biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về Soạn thảo và định dạng văn bản, chèn các đối tượng vào văn bản, thao tác với bảng biểu, tạo mục lục trang tự động và in ấn, sử dụng công thức và hàm cơ bản.

   128 p fbu 30/01/2019 2 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích được khái niệm kinh doanh điện tử và các vấn đề liên quan, phân tích được sự khác biệt giữa thương mại điện tử và kinh doanh điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p fbu 30/01/2019 2 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng trình bày các kiến thức: Tổng quan về mua hàng trực tuyến, thông tin hỗ trợ quyết định mua hàng, các mô hình mua hàng trực tuyến, quản lý danh mục, hệ thống mua hàng trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p fbu 30/01/2019 2 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Con đường phát triển marketing cá nhân, so sách các phương tiện truyền thông, mô hình phát triển khách hàng trực tuyến, hoạt động xúc tiến trên mạng Internet, triển vọng của marketing trực tuyến.

   11 p fbu 30/01/2019 2 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học trình bày được các thành phần trong nội dung của hợp đồng điện tử, phân tích được vai trò của chứng thực điện tử đối với hợp đồng điện tử, triển khai được hợp đồng điện tử trong các mô hình kinh doanh điện tử

   18 p fbu 30/01/2019 0 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 5 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 5 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần của hệ thống phân phối, loại hình Logistics cho kênh phân phối, phân phối phần mềm điện tử, bảo mật bằng kỹ thuật thủy ấn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p fbu 30/01/2019 3 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể mô tả được các mô hình hệ thống thanh toán điện tử, giải thích được quy trình hoạt động của các hệ thống thanh toán điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p fbu 30/01/2019 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 7 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 7 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học mô tả được các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng điện tử, giải thích quá trình hoạt động của hệ thống quản lý quan hệ khách hàng điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p fbu 30/01/2019 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 8 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 8 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thương mại di động, ứng dụng trên thiết bị di động, xu hướng thương mại di động, triển khai thương mại di động, triển vọng thương mại di động tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p fbu 30/01/2019 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 9 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 9 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thay đổi trong môi trường lao động, thay đổi cơ cấu tổ chức và công việc, người lao động trí thức, đo lường hiệu quả vốn trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p fbu 30/01/2019 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số