• Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 3 - GV. Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 3 - GV. Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị do GV. Hồ Trúc Vi biên soạn, ở chương 3 sẽ trình bày cụ thể về khái niệm, đặc trưng, vai trò của quảng cáo; mô hình quảng cáo và cách thiết kế chương quảng cáo. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p fbu 31/07/2019 3 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 4 - GV. Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 4 - GV. Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị do GV. Hồ Trúc Vi biên soạn, ở chương 4 sẽ trình bày cụ thể khái niệm về khuyến thị, khuyến mãi và khuyến mại. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p fbu 31/07/2019 3 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 5 - GV. Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 5 - GV. Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị do GV. Hồ Trúc Vi biên soạn, ở chương 5 sẽ trình bày cụ thể khái niệm, đặc điểm, phương thức, ưu- nhược điểm của marketing trực tiếp và các yếu tố quyết định sự thành công của lĩnh vực này. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 6 - GV. Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 6 - GV. Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị do GV. Hồ Trúc Vi biên soạn, ở chương 6 sẽ trình bày cụ thể khái niệm, đặc điểm, vai trò của bán hàng cá nhân, các điều kiện tiên quyết để bán hàng thành công; các quy trình bán hàng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 7 - GV. Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 7 - GV. Hồ Trúc Vi

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị do GV. Hồ Trúc Vi biên soạn, ở chương 7 sẽ trình bày khái quát về công chúng, các định nghĩa về PR, vai trò và nhiệm vụ của PR, hoạt động PR ở cấp công ty, hoạt động PR ở cấp độ phòng ban, hoạt động PR ở cấp cá nhân. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B Marketing) - Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B Marketing) - Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B Marketing) do Trần Thị Ý Nhi biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Nhập môn marketing công nghiệp, khách hàng công nghiệp và hành vi mua, phân khúc thị trường phát triển sản phẩm, định giá trong marketing công nghiệp, mối quan hệ kênh phân phối,...

   86 p fbu 31/07/2019 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - Trần Thị Trường Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản - Trần Thị Trường Nhung

  Bài giảng Marketing căn bản do Trần Thị Trường Nhung biên soạn gồm 7 chương được trình bày như sau: Nhập môn marketing, nghiên cứu thị trường, chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, chính sách chiêu thị.

   135 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Quảng Cáo - ThS. Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Quảng Cáo - ThS. Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Quảng Cáo do ThS. Trần Thị Ý Nhi biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về quảng cáo, kỹ thuật xác định mục tiêu và ngân sách quảng cáo, kỹ thuật thiết kế thông điệp quảng cáo

   69 p fbu 31/07/2019 3 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Trần Thị Trường Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Trần Thị Trường Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ do Trần Thị Trường Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về dịch vụ trong marketing, định vị dịch vụ, nghiên cứu đặc điểm của dịch vụ, marketing mix dịch vụ, quá trình marketing tương tác,...

   78 p fbu 31/07/2019 4 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing – TS. Nguyễn Thượng Thái

  Bài giảng Truyền thông marketing – TS. Nguyễn Thượng Thái

  Bài giảng Truyền thông marketing do TS. Nguyễn Thượng Thái biên soạn gồm có 7 chương được trình bày như sau: Tổng quan về truyền thông marketing, quản trị hoạt động quan hệ với công chúng, quản trị hoạt động marketing trực tiếp, xác định ngân sách truyền thông marketing,...

   151 p fbu 31/07/2019 4 0

 • Bài giảng Đo lường Marketing - ThS. Trần Nhật Minh

  Bài giảng Đo lường Marketing - ThS. Trần Nhật Minh

  Mục tiêu chính của Bài giảng Đo lường Marketing do ThS. Trần Nhật Minh biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành như: Marketing Khoa học và Nghệ thuật, đo lường hiệu quả từng hoạt động trong marketing, lượng hóa kết quả marketing, thiết lập mục tiêu marketing khả thi, so sánh hiệu quả hoạt động marketing so với đối thủ cạnh tranh

   43 p fbu 31/07/2019 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 Môi trường Marketing do Cao Minh Toàn biên soạn cung cấp kiến thức về môi trường vi mô, môi trường vĩ mô, ma trận SWOT. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p fbu 31/07/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số