• Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 9 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 9 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Nội dung của Bài giảng Thuế nhà nước Chương 9 Thuế khác trình bày về thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế môn bài. Thuế môn bài là khỏan thuế cố định mà các đơn vị KD phải nộp theo năm tài chính nhằm trang trải chi phí về quản lý hành chính của Nhà nước.

   18 p fbu 24/06/2020 16 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 10 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 10 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Nội dung chính trong chương 10 Thuế thu nhập cá nhân trình bày khái niệm, phân loại thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của mỗi cá nhân trong xã hội, trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

   66 p fbu 24/06/2020 10 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 11 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 11 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Nội dung của chương 11 Kế toán thuế xuất nhập khẩu nằm trong bài giảng Thuế nhà nước nhằm trình bày về tổng quan về thuế xuất nhập khẩu, kế toán thuế xuất nhập khẩu. Thue6t1 xuất nhập khẩu là thuế thu ngân sách nhà nước. Kiểm soát điều tiết hàng nhập khẩu, xuất khẩu.

   45 p fbu 24/06/2020 13 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 1 Chiến lược tác nghiệp nhằm trình bày về chiến lược tác nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh, mối quan hệ giữa chiến lược Marketing và chiến lược tác nghiệp. Ưu tiên cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh. Phân biệt một số chiến lược tác nghiệp trong sản xuất và dịch vụ, chiến lược tác nghiệp là...

   15 p fbu 24/06/2020 16 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Trong chương 2 Quản trị công suất thuộc bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về khái niệm công suất, kế hoạch công suất, đo công suất, các chiến lược về công suất, quy trình xây dựng công suất, các công cụ lập kế hoạch công suất.

   23 p fbu 24/06/2020 14 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 3 Hoạch định tổng hợp trình bày về khái niệm, mục tiêu các chiến lược hoạch định tổng hợp, các phương pháp hoạch định tổng hợp. Xác định lượng sản phẩm sản xuất và dự trữ đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu.

   29 p fbu 24/06/2020 13 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu cơ bản của chương 4 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về khái niệm và thực chất MRP, lý do và khả năng áp dụng MRP. Mục đích và ý nghĩa áp dụng MRP, điều kiện cần thiết của MRP.

   23 p fbu 24/06/2020 16 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung chính của chương 5 Quản trị dự trữ thuộc bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về lý do dự trữ , chức năng quản trị dữ trữ, phân tích ABC, các mô hình quản trị dự trữ. Chức năng dự trữ ổn định, duy trì sản xuất liên tục Đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và khách hàng Giảm tác động đột ngột của lạm phát.

   30 p fbu 24/06/2020 13 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 6 Hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng nhằm trình bày về hậu cần kinh doanh, chuỗi cung ứng. Thế nào là Chuỗi cung ứng? Tất cả các cơ sở vật chất, chức năng, hoạt động, kết hợp các luồng chảy và chuyển đổi hàng hóa và dịch vụ từ nguyên vật liệu đến tay khách hàng, cũng như các luồng thông...

   15 p fbu 24/06/2020 15 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 7 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 7 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Trong chương 7 Thiết kế chuỗi cung ứng nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về mạng lưới chuỗi cung ứng, địa điểm sản xuất và phân phối trong chuỗi cung ứng. Quyết định thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng, yếu tố ảnh hưởng tới quyết định thiết kế mạng lưới.

   48 p fbu 24/06/2020 12 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 8 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 8 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu chính của chương 8 Điều độ sản xuất nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về thực chất của điều độ sản xuất, các hoạt động của điều độ sản xuất, các yếu cầu của điều độ sản xuất. Các phương pháp điều độ sản xuất.

   28 p fbu 24/06/2020 14 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 1: Khái niệm TMĐT" trình bày khái niệm TMĐT, các đặc trưng TMĐT, các cơ sở để phát triển TMĐT, các cơ sở để phát triển TMĐT, các hình thức hoạt động TMĐT, lợi ích của Thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p fbu 24/06/2020 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số