Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh

Chương 4 - Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được các thể thức thanh toán qua ngân hàng, giải thích và xử lý được các giao dịch tài khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại, phân biệt được các phương thức thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.